IT-Opgaver uden overraskelser

IT-Opgaver uden overraskelser

Du er erfaren i din egen branche, det er vi helt klar over. Alligevel kan et IT-projekt og løbende IT-opgaver give overraskelser. Her får du et overblik over pris, garanti og proces.

Der findes ikke kun én måde at løse en IT-opgave på, og derfor er det vigtigt at få afstemt rammer og prismodel for at undgå overraskelser, især med hensyn til pris og garanti. Tvivlen opstår typisk, hvis løsningen ikke fungerer helt som forventet og/eller prisen er blevet højere, end det første estimat … hvad er der så aftalt? Hvad var med i prisen?

I IT-branchen har man traditionelt altid arbejdet med to prismodeller – Fast pris eller Estimat. Der vil være en forskel i prisen på den samme opgave, fordi der er forskel på, hvor meget der er med i prisen. Der er også en forskel på, hvordan vi løser opgaven og hvor meget garanti, der er med.

I sidste ende handler det om, hvad du foretrækker

Vi lægger ikke skjul på, at der oftest kommer en langt bedre og mere tilfredsstillende løsning ud af at arbejde efter prismodellen Estimat, når der er tale om udviklingsopgaver. Ved opgaver såsom installation, træning, support m.m. benytter vi typisk Fast pris-modellen, fordi opgaven typisk er afgrænset og velkendt. Fast pris kræver, at du som kunde fra starten er meget specifik i beskrivelsen af dit behov.

Den ene model er ikke mere rigtig end den anden. Det handler om, hvad du selv foretrækker, og hvilket resultat, du vil have ud af det.

Møde

Estimat – agil proces og løsning. Opgaven og prisen kan ændre sig

Metodens tilgang til opgaver er, at man arbejder i cyklusser, hvor man hurtigt kan få feedback og kunden er involveret i processen. Det skaber et tæt feedback-loop, som sikrer, at man arbejder på det rigtige, og løsningerne fungerer som forventet. Inden for softwareudviklingen har den agile projektmetode SCRUM vundet stor indpas og benyttes af mange IT-virksomheder i dag. Metoden stiller krav til, at kunden er til rådighed i processen og løbende sparrer med konsulenten.

SCRUM tavle

Et estimat er netop det: Et estimat. Det er vores erfarne og bedste estimat på, hvor lang tid en opgave kræver for at blive løst og leveret til test og godkendelse hos jer. Med udgangspunkt i de informationer vi har fra jer.

Når vi arbejder med estimatopgaver, er det typisk udviklingsopgaver, hvor vi skal udføre ændringer eller tilføje ekstra funktionalitet til et standard program. Ofte er der ikke så meget specifikation eller dokumentation ved opgavens start, og derfor er det vigtigt at starte med at få kvalificeret opgaven.

En agil proces kræver tæt samarbejde og sparring med kunden.

Estimat – faserne

Ikon testtjek sorthvid

Kvalificering
Opgaven kvalificeres og afgrænses i samarbejde med kunden. Det er vigtigt at få afklaret de spørgsmål, der måtte være til løsningen, således at der er et grundlag for at kunne estimere opgaven.

Ikon kikkert sorthvid

Estimat
Vores konsulenter laver en teknisk analyse og vurderinger af opgaven og kommer tilbage med vores bedste bud på et estimat og en tidsplan på leveringen af løsningen til test og godkendelse. Bemærk venligst, at et estimat kan variere med +/- 20%.

Ikon præsentation sorthvid

Design
Første fase af løsningen af opgaven er design. Sammen med kunden gennemgås opgaven detaljeret og design/omfang besluttes. Der udarbejdes et dokument med det aftalte omfang.

Ikon kikkert sorthvid

Estimat – revideret
Hvis opgaven har ændret specifikation/omfang i forhold til kvalificeringen, så skal estimatet revideres. Kunden skal godkende det nye estimat, før vi går videre med opgaven.

Ikon konstruer sorthvid

Løsning
Vi tilpasser/udvikler løsningen i henhold til den godkendte designspecifikation. Vi foretager en teknisk test af løsningen, som derefter sendes til brugertest og godkendelse hos kunden.

Ikon loop sorthvid

Test
Løsningen sættes op, så der kan udføres brugertest af løsningen. Den feedback, der kommer tilbage fra testen, kan evt. kræve at vi skal tilbage til designfasen, og igen ændre på specifikationen (og dermed estimatet), eller til udvikleren for at rette kode. På den måde kører opgaven i en ”cyklus”, indtil den er godkendt. Hvis der er flere opgaver, der skal løses, kan det være nødvendigt med ekstra test i form af procesflowtest.

Ikon godkendt pc sorthvid

Godkend & Drift
Når løsningen er godkendt af kunden, flyttes den til drift efter aftale.

Estimat – fordele og ulemper

Fordele:

 • Kræver ikke en uddybende analyse og kravspecifikation
 • Mulighed for justeringer af opgaven i processen
 • Prisen er ikke fast – den kan blive lavere, hvis opgaven ændrer karakter
 • Effektiv måde at udvikle på – hurtig feedback og fokus på opgaven giver hurtigere leverancer
 • Billigere pris, fordi der ikke er afsat tid til garantiarbejde og en dybdegående kravspecifikation
 • Kunden er tæt involveret i processen undervejs og gennemsigtigheden er høj

Ulemper:

 • Ingen garanti for løsningen i forhold til en dybdegående kravspecifikation
 • Prisen er ikke fast – den kan blive højere, hvis opgaven ændrer karakter
 • Kunden skal afsætte mere tid til at deltage i processen

 

Fast pris – Analyse & præcis opgavedefinition

Vil du have en garanti for, hvilket beløb, du bliver faktureret? Så skal du bede om en fast pris. Vælger du fast pris, er processen stringent og enkel. Før vi overhovedet går i gang med udvikling, ligger der en præcis specifikation af, hvad opgaven består af. Den har du accepteret skriftligt. Hvert enkelt del-element i opgaven bliver løst, testet, og tjekket af, før aflevering til brugertest og endelig godkendelse af dig. Så er opgaven afleveret. Der er ikke mere, der er inkluderet – og du kender prisen.  Metoden der benyttes til fastpris opgaver hedder Vandfaldsmodellen.

Når du skal have en fast pris, tager kvalificeringen længere tid.

Konsulenten er nødt til at afklare jeres ønsker og udfordringer præcist, og skal også have en buffer, der garderer mod uforudsete hændelser – alt sammen for at være sikker på, at der er afsat tid nok til at løse opgaven ordentligt. Det stiller store krav til dig som opgavestiller indledningsvis.

En fast pris hænger sammen med en helt fast defineret opgave og 6 måneders garanti på løsningen i henhold til den aftalte specifikation… og det er ALTID dyrere end et estimat.

Fast pris – faserne

 1. Foranalyse
  Konsulenten går i dybden med spørgsmålene, foretager flere undersøgelser, definerer præcise afgrænsninger og udarbejder en detaljeret specifikation af opgaven og fast pris.
 2. Kravspecifikation
  Du ser specifikationen igennem, og kontrollerer, at alt er, som du ønsker, og at alt er med. Du godkender pris, specifikation og tidsforbrug på skrift.
 3. Design
  Formålet med fasen er at få designet løsningen ud fra kravspecifikationen. Design dokumentet er grundlaget for at løse opgaven. Det skal godkendes, før vi går i gang.
 4. Løsningen af opgaven
  Når vi har din accept, går vi i gang med at løse opgaven i overensstemmelse med det godkendte designdokument. Vi sikrer, at alt virker som aftalt.
 5. Test
  Du får en færdig, testet løsning, som du nu selv kontrollerer. Når du er klar, har testet og er tilfreds med resultatet, godkender du løsningen.
 6. Drift
  Vi afleverer opgaven ved at sætte den i drift.
  Der er 6 måneders garanti på løsningen jævnfør det aftalte i specifikationen.

Fast pris – Fordele og ulemper

Fordele:

 • Opgaven er veldefineret fra start, og alle kender opgaven
 • Prisen er fast og velkendt
 • Garanti i forhold til et designdokument
 • Fast leveringstid

 

Ulemper:

 • Risiko for, at uforudsete ting først opdages sent i processen og dermed forlænger leverancetiden for opgaven
 • Ændringer til løsningen er ikke med prisen, og vil være tillæg
 • Højere pris for opgaven i forhold til estimat – mere administration, foranalyse & garanti

 

Dialog

Her har du læst en hurtig oversigt over mulighederne og har måske allerede dannet dig et indtryk af, hvilken metode, der tiltaler dig mest. Vi tager altid en omhyggelig dialog inden vi går i gang, og kommer med vores anbefaling til den metode, der giver netop din virksomhed det bedste slutresultat.

Kontakt CTO & Partner Peter Fløe Wium på tlf. 20943876 eller send en mail til pfw@addvision.dk og få en uforpligtende dialog om din virksomheds behov.

Top
Per ADDvision - Komplette IT-løsninger
Skriv til os og vi vender tilbage til dig inden for kort tid.
Fjernsupport ADDvision - never give up!
Kontakt os og vil vil vende tilbage så hurtigt vi kan. Med venlig hilsen, ADDvison support team
Send
Send
Send