Time/Sag

Time/Sag

ADDvision C5 Time/Sag er et komplet tillægsmodul til Microsoft Dynamics C5. Det er effektivt og brugervenligt og skabt til konsulenter, håndværkere, revisorer, advokater, arkitekter, ingeniører og andre, som arbejder med sager og opgaver, der skal afregnes til kunderne ud fra registrerede timer eller som fastpris-opgaver. Selvfølgelig er det enkelt at tidsregistrere og følge op på de enkelte opgaver.

Du får blandt andet:

  • Et tillægsmodul, som er 100% integreret i C5
  • Online timeregistrering via en mobiltelefon eller computer
  • Nem installation og setup
  • Faktureringen sker automatisk via C5’s ordremodul
  • Håndtering af alle former for afregninger (løbende timer, fastpris, klippekort m.m.)
  • Alle oplysninger foruddefineres, således at tidsregistreringen nemt og effektivt foretages via et ugeskema

 

Sagskartotek

Sagskartoteket indeholder alle relevante oplysninger pr. sag som f.eks. status, kundeinformationer, prisaftaler, aktiviteter, budget, sagstotaler, faktureringsprincip.
De enkelte sager kan opdeles i flere niveauer og stadig faktureres pr. kontonr.

Aktiviteter

På den enkelte sag kan der oprettes aktiviteter med aktivitetsstatus, aktivitetstype, medarbejder/eller en gruppe af medarbejdere – der skal udføre aktiviteten, budget i kr. og timer for aktiviteten samt færdiggørelsesgrad.

Tidsregistrering

Medarbejdere foretager alle tidsregistreringer i et ugeskema pr. sag, dato og aktivitet. Der er mulighed for at angive udlæg og kilometerkørsel direkte i kladden i forbindelse med timeregisteringen. Den enkelte medarbejder kan på de enkelte aktiviteter se det realiserede timetal i forhold til budgettet.

Rapporter

Der kan udskrives forskellige rapporter som opfølgning på den enkelte sag eller medarbejder. På baggrund af timeregistreringerne kan der udskrives kørsels- og udlægsregnskab pr. medarbejder for en periode.

Timekladde via internet

Medarbejdere har også mulighed for at foretage tidsregistreringer og materialeforbrug direkte på sagen online via internet på en PC eller mobiltelefon. Dette giver en fleksibel mulighed for at tidsregistrere online lige dér, hvor du er. Alle data gemmes automatisk i den enkelte timekladde online i C5 og er klar til godkendelse. Desuden skal medarbejderen ikke logge på C5 for at tidsregistrere.

Top
Per ADDvision - Komplette IT-løsninger
Skriv til os og vi vender tilbage til dig inden for kort tid.
Fjernsupport ADDvision - never give up!
Kontakt os og vil vil vende tilbage så hurtigt vi kan. Med venlig hilsen, ADDvison support team
Send
Send
Send